Tilbake til ordboken

Deleie

Deleie gir deg muligheten til å kjøpe en andel av boligen, men bo i hele. Det kan være en god løsning hvis du ikke har nok egenkapital eller gjeldskapasitet til å kjøpe hele boligen fra start. Du kan for eksempel kjøpe en bolig til 4 millioner kroner der du kun bidrar med 1/3 av egenkapitalen på 15 %, altså kr 200 000.

Med deleie bygger du egenkapital ved at du beholder en del av prisstigningen og avdragsbetalingene på boligen. Denne egenkapitalen, sammen med eventuell sparing, kan brukes til å kjøpe flere andeler i boligen underveis, så du til slutt eier hele boligen selv.

Det finnes flere deleie-modeller, og det som skiller dem er hvor mye egenkapital du må stille med, de løpende utgiftene, og fordeling av avkastningen som skapes i boligen. Det finnes minst 4 varianter av deleie:

Deleie 1: Finit

Med Finit kan du bidra med minimum 5 % egenkapital, Finit stiller med de øvrige 10 %, og et boliglån fra banken på 85 % av kjøpesummen. Du betaler boliglånet og boutgiftene, og det er ingen løpende utgifter til Finit. Du beholder 60 % av avkastningen som skapes via prisendring og avdragsbetalingene.

Deleie 2:

Du bidrar med minimum 7,5 % egenkapital og eier halve boligen ved å lånefinansiere din andel med et boliglån på 42,5 % av kjøpesummen. Da eier tilbyderen den andre halvdelen av boligen. Du betaler boliglånet på din halvdel, normale boutgifter og en markedsmessig leie til tilbyderen for den andre halvdelen. Du beholder 50 % av avkastningen som skapes via prisendring og avdragsbetalingene på ditt boliglån.

Deleie 3:

Du bidrar med minimum 3/10 av egenkapitalen (4,5 %), tilbyderen bidrar med de øvrige 7/10 (10,5 %), og et boliglån fra banken på 85 %. Du betaler boliglånet og boutgiftene, og det er ingen løpende utgifter til tilbyderen. Du beholder 3/10 (30 %) av avkastningen som skapes via prisendring og avdragsbetalingene.

Deleie 4:

Du bidrar med minimum 2/20 av egenkapitalen (3,0 %), og tilbyderen bidrar med de øvrige 18/20 (27,0 %). I denne modellen er det altså 30 % egenkapital som finansierer boligen sammen med fellesgjeld på 70 %. Du betaler fellesgjelden og boutgiftene, pluss et månedlig vederlag til tilbyderen, og du beholder 2/20 (10 %) av avkastningen som skapes via prisendring og avdragsbetalingene.

Det er også andre ting som skiller tilbyderne av disse deleie-modellene. Det kan for eksempel være om de støtter kjøp av nyboliger eller bruktboliger, ulike boligtyper og eieformer som kan kjøpes, og hvilke områder du kan kjøpe bolig.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital