Tilbake til ordboken

Egenkapital

Egenkapital er den delen av boligverdien som tilhører eieren, altså boligverdien minus eventuelle lån. Ved et boligkjøp er egenkapitalen den delen av kjøpesummen du selv finansierer. Med Finit består egenkapitalen opprinnelig av egenfinansieringen fra deg, pluss investeringen fra Finit.

Egenkapital er den delen av boligverdien som tilhører eieren av boligen. Hvis boligen er kjøpt ved å ta opp et boliglån, er egenkapitalen lik boligverdien fratrukket størrelsen på lånet.

Egenkapital = Boligverdi - lån

Det er denne summen eieren ville sittet igjen med dersom boligen ble solgt.

Eksempel:

Boligverdi kr 3 000 000
- Lån kr 2 550 000
= Egenkapital kr 450 000

I dette eksempelet tilsvarer egenkapitalen 15 % av boligverdien.

Hvis boligverdien stiger vil egenkapitalen øke. Den vil også øke når lånet reduseres (nedbetales). Det er avdragsbetalingene som reduserer det utestående lånebeløpet, ikke renteutgiftene.

Man kan også si at egenkapital er den delen av kjøpesummen som eieren selv finansierer. Hvis du selv finansierer kr 450 000, er dette din opprinnelige egenkapital.

Kjøpesum kr 3 000 000
- Lån kr 2 550 000 (85 %)
= Egenkapital kr 450 000 (15 %)

Selv om egenkapitalen opprinnelig er kr 450 000, kan den øke over tid slik beskrevet ovenfor.

Å kjøpe bolig er en stor investering, og det er vanligvis nødvendig å ha en viss mengde egenkapital for å kunne kjøpe en bolig. Dette beløpet kan komme fra oppsparte midler, fra et tidligere boligsalg eller arv.

Bankene og myndighetene krever vanligvis at du bidrar med en viss mengde egenkapital for å kunne få et boliglån. I Norge er det for eksempel et krav om 15 % egenkapital i utlånsforskriften for å sikre finansielle stabilitet.

Å spare opp penger til boligkjøpet er viktig fordi det vil øke sannsynligheten for at du får innvilget et boliglån. Banker ser på egenkapital som en sikkerhet hvis boligprisene faller, eller hvis du misligholder boliglånet. De kan også bruke det til å vurdere om du har økonomisk disiplin, men det er flere faktorer som spiller inn i denne vurderingen. Desto mer egenkapital du har, desto lavere vil risikoen være for banken, og jo mer sannsynlig er det at du vil få innvilget et lån med gode betingelser.

I Norge er realiteten at omtrent halvparten av førstegangskjøpere får hjelp fra foreldrene til sitt første boligkjøp. Denne hjelpen kommer ofte via en pengegave eller forskudd på arv, at foreldrene stiller kausjon eller annen sikkerhet for boliglånet, at foreldrene låner de penger eller at foreldrene blir en medeier i boligen de første årene.

Det er viktig å huske at det kan ta tid å spare opp nok egenkapital, og selv med systematisk sparing over flere år, kan det være krevende for mange å spare opp 15 % egenkapital til et boligkjøp. I tillegg kan boligprisveksten "spise opp" sparepengene dine ved at boligen du ønsker å kjøpe blir dyrere. Da kan det fort hende at målet om å kjøpe bolig bare blir lenger og lenger unna.

Det er derfor vi har laget Finit Deleie med mål om å tilby en deleie-modell som er billigere, mer forbrukervennlig og med et større utvalg av boliger.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital