Tilbake til ordboken

Egenkapital

Egenkapital er den delen av boligverdien som tilhører eieren, altså boligverdien minus eventuelle lån. Ved et boligkjøp er egenkapitalen den delen av kjøpesummen du selv finansierer. Med Finit består egenkapitalen opprinnelig av egenfinansieringen fra deg og investeringen fra Finit.

Egenkapital er den delen av boligverdien som tilhører eieren av boligen. Hvis boligen er kjøpt ved å ta opp et boliglån, er egenkapitalen lik boligverdien fratrukket størrelsen på lånet. Det er denne summen eieren ville sittet igjen med dersom boligen ble solgt.

Eksempel:

Boligverdi kr 3 000 000
- Lån kr 2 550 000
= Egenkapital kr 450 000

I dette eksempelet tilsvarer egenkapitalen 15 % av boligverdien. Hvis boligverdien stiger vil egenkapitalen øke. Den vil også øke når lånet reduseres (nedbetales).

Man kan også si at egenkapital er den delen av kjøpesummen som eieren selv finansierer. Hvis du selv finansierer kr 450 000, er dette din opprinnelige egenkapital.

Å kjøpe bolig er en stor investering, og det er vanligvis nødvendig å ha en viss mengde egenkapital for å kunne kjøpe en bolig. Denne summen kan komme fra oppsparte midler, fra et tidligere boligsalg eller arv.

Egenkapital er viktig for å kunne kjøpe bolig ettersom banker og myndighetene vanligvis krever at du bidrar med en viss mengde egenkapital for å kunne få et boliglån. I Norge er det for eksempel et krav om 15 % egenkapital i utlånsforskriften for å sikre finansielle stabilitet.

Det er flere grunner til hvorfor egenkapital er viktig. Først og fremst vil det øke sannsynligheten for at du får innvilget et boliglån. Banker ser på egenkapital som en sikkerhet hvis boligprisene faller, eller hvis du misligholder boliglånet. De kan også bruke det til å vurdere om du har økonomisk disiplin, men det er flere faktorer som spiller inn i denne vurderingen. Desto mer egenkapital du har, desto lavere vil risikoen være for banken, og jo mer sannsynlig er det at du vil få innvilget et lån med gode betingelser.

Hvordan man skaffer seg egenkapital kan variere fra person til person. Noen vil ha spart opp en betydelig sum penger over tid, mens andre vil ha fått midler fra et tidligere boligsalg eller arv. I Norge er realiteten at omtrent 50 prosent av førstegangskjøpere får hjelp fra foreldrene til sitt første boligkjøp. Denne hjelpen kommer ofte via en pengegave eller forskudd på arv, at foreldrene stiller kausjon eller annen sikkerhet for boliglånet, at foreldrene låner de penger eller at foreldrene blir en medeier i boligen de første årene.

Det er viktig å huske at det kan ta tid å spare opp nok egenkapital, og selv med systematisk sparing over flere år, kan det være krevende for mange å spare opp 15 % egenkapital til et boligkjøp. I tillegg kan boligprisveksten "spise opp" sparepengene dine ved at boligen du ønsker å kjøpe blir dyrere. Det er derfor vi har laget Finit.

Vi har skrevet en omfattende artikkel som drøfter alle mulighetene du har dersom du ikke har nok egenkapital til boligkjøpet. Vi omtaler alt fra sparing og lån, til alternative boligkjøpsmodeller som deleie og Finit Egenkapital.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital