Tilbake til ordboken

Egenkapital

Egenkapital er den delen av kjøpesummen som eierne selv finansierer, i motsetning til fremmedkapital som kommer som et boliglån fra banken. I Finit består egenkapitalen av egenfinansieringen fra deg og investeringen fra Finit.

Å kjøpe bolig er en stor investering, og det er vanligvis nødvendig å ha en viss mengde egenkapital for å kunne kjøpe en bolig. Her er en oversikt over hva egenkapital er, hvorfor det er viktig, og hvordan man kan skaffe seg egenkapital.

Egenkapital er det beløpet av kjøpesummen som boligkjøperen selv finansierer. Dette inkluderer oppsparte midler, samt eventuelle midler som kommer fra et tidligere boligsalg eller arv.

Egenkapital er viktig for å kunne kjøpe bolig ettersom banker og myndighetene vanligvis krever at du bidrar med en viss mengde egenkapital for å kunne få et boliglån. I Norge er det til eksempel et krav om 15 % egenkapital i utlånsforskriften for å sikre finansielle stabilitet.

Det er flere grunner til hvorfor egenkapital er viktig. Først og fremst vil det øke sannsynligheten for at du får innvilget et boliglån. Banker ser på egenkapital som en sikkerhet hvis boligprisene faller, eller du misligholder boliglånet. De kan også bruke det til å vurdere om du har økonomisk disiplin, men det er flere faktorer som spiller inn i denne vurderingen. Desto mer egenkapital du har, desto lavere vil risikoen være for banken, og jo mer sannsynlig er det at du vil få innvilget et lån med gode betingelser.

Hvordan man skaffer seg egenkapital kan variere fra person til person. Noen vil ha spart opp en betydelig sum penger over tid, mens andre vil ha fått midler fra et tidligere boligsalg eller arv. I Norge er realiteten at omtrent 50 prosent av førstegangskjøpere får hjelp fra foreldrene til sitt første boligkjøp. Denne hjelpen kommer ofte via en pengegave eller forskudd på arv, at foreldrene stiller kausjon eller annen sikkerhet for boliglånet, at foreldrene låner de penger eller at foreldrene blir en medeier i boligen de første årene.

Det er viktig å huske at det kan ta tid å spare opp nok egenkapital, og selv med systematisk sparing over flere år, kan det være krevende for mange å spare opp 15 % egenkapital til et boligkjøp. Det er derfor vi har laget Finit.

Vi har skrevet en omfattende artikkel som drøfter alle mulighetene du har dersom du ikke har nok egenkapital til boligkjøpet. Vi omtaler alt fra sparing og lån, til alternative boligkjøpsmodeller som leie-til-eie og Finit Egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Når du kjøper bolig med Finit trenger du kun 5 % egenkapital. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital