Personvern­erklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn informasjon om våre brukere, og hvordan informasjonen behandles.

Sist oppdatert 21. mars 2023

1. Generelt

For at Finit skal kunne yte tjeneste til førstegangskjøpere som vil eie egen bolig, må vi behandle personopplysninger. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til bestemte personer.

I Finit er vi opptatt av at vi behandler personopplysninger om deg på en transparent og lovlig måte som ivaretar personvernet ditt. Vi har derfor lagd denne personvernerklæringen for å gi deg nærmere informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i den forbindelse.

2. Hvem behandler vi personopplysninger om?

Vi behandler personopplysninger om følgende personer:

 • Interessenter, hvis du melder interesse for våre tjenester eller søker om investering fra Finit ved å fylle inn og sende oss et søknadsskjema.
 • Kunder, hvis vi har investert i en bolig sammen med deg som medinvestor.
 • Kontaktpersoner, hvis du jobber i en virksomhet vi samarbeider med, typisk våre samarbeidspartnere og leverandører.

3. Hvorfor bruker vi personopplysninger, og hvordan samler vi de inn?

Vi bruker personopplysninger om deg for følgende formål:

 • Vurdering av søknad: Hvis du sender oss en søknad, vil vi vurdere søknaden og gjøre undersøkelser, slik at vi kan bekrefte at du er den du sier at du er, vurdere om du er i stand til å betjene lånet du ønsker å ta opp i banken, på bakgrunn av opplysninger om økonomi og historikk (herunder kredittsjekk), samt ansvaret du påtar deg via sameieavtalen som inngås med Finit. Dette gjør vi fordi vi ønsker å gjøre en grundig vurdering av om vi kan inngå avtale med deg. Vi behandler personopplysninger fordi det er nødvendig for å inngå avtale med deg, og/eller fordi vi har en berettiget interesse i å sjekke og bekrefte opplysninger om deg som vi vurderer at går foran ditt personvern.
 • Oppfølging av boligen vi investerer i sammen med deg: Når du har blitt kunde hos oss, har vi behov av å følge opp boligen vi investerer i sammen med deg, slik som opplysninger om boligen (kjøpekontrakt) og løpende følge med på opplysninger om boligdata. Vi behandler slike opplysninger basert på at vi har en berettiget interesse i å følge investeringen vi har gjort med deg, og vi vurderer at denne interessen går foran ditt personvern.
 • Håndtering av leverandørforhold og andre samarbeid: Dersom du er kontaktperson for våre leverandører eller samarbeidspartnere, har vi behov for å bruke personopplysninger om deg for å håndtere samarbeidet og sørge for at vi overholder eventuelle avtaler med virksomheten. Vi behandler personopplysninger fordi vi har en berettiget interesse i å håndtere forholdet med virksomheten som vi vurderer at går foran ditt personvern.
 • Overholdelse av regler: Dersom vi har plikter i lover, for eksempel i forbindelse med bokføring/regnskap og rapportering til offentlige myndigheter, behandler vi personopplysninger for å overholde slike rettslige forpliktelser.

Vi samler inn opplysninger fra følgende kilder:

 • Fra deg selv: Vi bruker personopplysninger du sender oss i forbindelse med søknadsskjema, når du kontakter oss eller liknende.
 • Fra andre aktører: Vi henter inn opplysninger fra andre aktører, slik som kredittopplysninger og boligopplysninger.

4. Hvilket behandlingsgrunnlag har vi for å behandle personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger fordi det er nødvendig på bakgrunn av følgende behandlingsgrunnlag:

 • Samtykke: Du har gitt oss et gyldig samtykke for å behandle personopplysninger om deg, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler.
 • Avtale: Det er nødvendig for oss å behandle personopplysninger hvis vi har inngått en avtale med deg eller ønsker å inngå en avtale med deg.
 • Rettslig forpliktelse: Det er nødvendig for oss å behandle personopplysninger hvis vi er pålagt en rettslig forpliktelse.
 • Berettigede interesser: Vi behandler personopplysninger basert på våre berettigede interesser.

5. Hvilke opplysninger samler vi inn?

Hvis du søker om investering fra Finit eller melder interesse, samler vi inn:

 • Kontaktopplysninger, slik som navn, e-post, adresse og telefon.
 • Finansielle opplysninger, slik som ønsket kjøpesum, årsinntekt, egenkapital og gjeld.
 • Opplysninger om boligen, slik som matrikkel (ID) på boligen du vil kjøpe.
 • Andre opplysninger, slik som arbeidsforhold, yrke, sivilstatus, boforhold i dag og fødselsnummer.
 • Bekreftelser og opplysninger om din økonomi, herunder kredittsjekk som inneholder eventuelle betalingsanmerkninger, inntekt, skatt, tilknyttede foretak og eierskap.

Hvis Finit er medinvestor i din bolig, samler vi inn:

 • Opplysninger om boligkjøpet, slik som kjøpekontrakt.
 • Boligdata, slik som matrikkel, hjemmelshaver, spesielle heftelser, utleggspant og fellesgjeld.

6. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi vil kunne dele dine personopplysninger med andre dersom det er påkrevd eller inngår som en del av tjenesten vi skal levere til deg. Slike tredjeparter kan være skattemyndigheter, domstoler eller andre offentlige myndigheter.

Vi kan også dele informasjon fra søknaden med banken via samtykke fra deg, og banken blir da en selvstendig databehandler.

7. Hvor lenge lagrer eller oppbevarer vi personopplysninger om deg?

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er strengt nødvendig. Som utgangspunkt sletter vi derfor personopplysningene dine når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem for formålet de ble samlet inn for. Unntak fra dette utgangspunktet gjelder dersom vi er pålagt å lagre slik informasjon i lov.

8. Hva slags rettigheter har du?

Hvis du er en av personene vi har beskrevet i punkt 2, og vi behandler personopplysninger har du som utgangspunkt følgende rettigheter:

 • Innsyn: Du kan be oss om en bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og dersom det er tilfellet, nærmere innsyn i vår behandling av personopplysninger, inkludert kopi av opplysninger vi behandler om deg.
 • Korrigering: Du kan be oss om å rette eller supplere opplysninger som er misvisende eller feilaktige.
 • Sletting (retten til å bli glemt): Du kan i visse tilfeller be oss om å slette personopplysningene dine.
 • Begrensning: Du kan i visse tilfeller be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.
 • Dataportabilitet: Du kan be oss om å utlevere dine personopplysninger til deg eller andre i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format dersom behandlingsgrunnlaget for behandlingen er samtykke eller avtale.
 • Protest: Du kan protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.

Om du ønsker å benytte deg av rettighetene, kan du kontakte oss på måten omtalt i punkt 11 nedenfor, og vi vil svare deg så fort som mulig. Merk at det likevel kan gjelde unntak og begrensninger fra rettighetene som vi har omtalt ovenfor.

Hvis du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som er relevant tilsynsmyndighet i Norge. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan prate sammen og oppklare eventuelle misforståelser.

9. Særlig om bruk av informasjonskapsler (cookies)

På hjemmesiden bruker vi informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som plasseres på enheten du bruker til å laste ned en nettside, typisk datamaskinen eller mobiltelefonen din. Du kan lese mer om hvilke informasjonskapsler vi benytter, i cookieerklæringen.

10. Når endrer vi denne personvernerklæringen?

Vi kan endre innholdet i denne personvernerklæringen fra tid til annen. Du bør derfor gjøre deg kjent med innholdet i personvernerklæringen med jevne mellomrom.

11. Hvordan kan du kontakte oss?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg, eller å utøve dine rettigheter.

Du kan kontakte med oss på e-post hjelp@finit.no.

Vi har følgende postadresse:

Finit Technologies AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Organisasjonsnummer: 927 662 248