Tilbake til ordboken

Eieform

Eieformen til en bolig definerer hvilken råderett som eieren har over boligen. Det vil si at eieformen bestemmer hvilken faktisk og rettslig kontroll du som eier har over boligen. De vanligste eierformene er selveier og andelsbolig, men det finnes også mindre brukte alternativer som aksje- og obligasjonsleiligheter.

Selveierbolig betyr at du eier hele boligen alene, med alle rettigheter og ansvar som følger med. Du kan pantsette den, leie den ut eller renovere den uten å måtte spørre om tillatelse fra noen andre. Du betaler for alle boligrelaterte utgifter selv, som inkluderer kommunale avgifter, forsikringer og vedlikeholds- og oppgraderingskostnader.

Andelsbolig betyr at du eier en andel i et borrettslag som eier eiendommen, og du får en enerett til å bruke din egen bolig. Reglene for utleie er strengere i et borrettslag sammenlignet med en selveierbolig. I tillegg må du følge husordensregler og vedtekter som er fastsatt av borrettslaget, som kan inkludere begrensninger på husdyrhold, påbygg og andre endringer. En stor fordel med andelsbolig er at det er en rimeligere måte å kjøpe bolig på, da du slipper å betale dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen.

Det finnes også aksje- og obligasjonsleiligheter, men dette er gamle eieformer som gradvis fases ut. De vanligste eieformene i Norge er selveier og andelsbolig, og de to eieformene utgjør over 99 % prosent av tilgjengelige boliger.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Når du kjøper bolig med Finit trenger du kun 5 % egenkapital. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital