Kjøp bolig med Finit

Finit er en enkel og billig inngangsbillett til boligmarkedet. Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du enklere kan oppfylle egenkapitalkravet. Da trenger du kun 5 % egenkapital.

Boligfinansieringen

Du bidrar med mellom 5 - 10 %, mens Finit investerer den øvrige egenkapitalen opp til 15 % slik at du kan oppfylle egenkapitalkravet. Videre belånes boligen med 85 % boliglån inkl. fellesgjeld fra banken.

Med dette er du sikret 100 % finansiering.

Eksempel: Du ønsker å kjøpe en bolig for 3 millioner. Du låner 2.550.000 (85 %) av banken og Finit investerer 300.000 (10 %). Du stiller egenkapital på kr. 150 000,- (5 %). Du har dermed sikret 100 % finansiering og kan kjøpe en bolig for 3 millioner kroner.

Boligen finansieres ved hjelp av boliglånet, din egenfinansiering, og Finits investering.

Boligkjøpet

Du må først søke om en investering fra Finit, så et boliglån fra banken. Med et investeringsbevis fra Finit og finansieringsbevis fra banken kan du begynne å lete etter bolig på Finn.no. Det er du som går på visning og legger inn bud på boligen.

Men du må kvalifisere boligen på Min Side før du legger inn et bindende bud for å sjekke at den tilfredsstiller kjøpskriteriene. Du kan kvalifisere mange boliger samtidig og de aller fleste vil kvalifisere.

Hvis budet ditt blir akseptert avtaler du overtakelse med megler og selger av leiligheten. Det er du som overtar boligen. Banken håndterer finansiering av boligen sammen med megler som ved et vanlig boligkjøp. Finit er passiv i denne prosessen, men overfører investeringen til banken i tråd med avtalen.

Når søknaden fra Finit og banken er godkjent kan du gå på boligjakt!

Eierforholdet

Når boligen er kjøpt står du som hjemmelshaver (registrert eier) og er den aktive eieren. Men reelt sett er det et sameie ettersom Finit er en passiv eier.

Det er du som mottar de fleste rettighetene og pliktene relatert til boligen. Finit bidrar i utgangspunktet kun med investeringen og skal ha tilbake sin andel av avkastningen. Du påtar deg de andre rettighetene og pliktene som er normale for en boligeier.

Ta en titt på tabellen for å se hvordan rettighetene og pliktene fordeler seg mellom deg og Finit.

ForpliktelseDuFinit
Investering
Egenfinansiering
Vedlikehold
Oppussing
Felleskostnader
Boliglån
Strøm
TV/Internett
Innboforsikring
Boligkjøperforsikring
Boligselgerforsikring
Omkostninger ved kjøp
Omkostninger ved salg

Avkastningen i sameiet

Kostnaden for investeringen fra Finit er avhengig av størrelsen på investeringen du har behov for, samt avkastningen som blir skapt i boligen. Avkastningen i boligen blir skapt på to måter: avdragsbetalingene reduserer lånet og boligprisen stiger (eller faller). Denne avkastningen fordeles mellom deg og Finit — du får det aller meste, mens vi tar en mindre del for investingen vår.

Finit skal ha en andel av avkastningen tilsvarende 3 ganger investeringsprosenten. Hvis du har behov for en 10 % investering skal Finit ha 30 % av avkastningen som skapes i boligen, mens du beholder 70 %. Sjekk hvordan egenkapitalen blir skapt og fordelt i boligkalkulatoren.

Hvordan avkastningen fordeles mellom Finit og deg.

Boligdrømmen

Vi vet at du heller vil eie alene enn sammen med oss, så boligkjøpsmodellen er laget for nettopp dette. Du kan gjøre mindre utkjøp underveis hvis du vil det, eller et fullt utkjøp så snart du har opparbeidet deg 15 % egenkapital i boligen. Et fullt utkjøp kan for eksempel finansieres ved et opptrekk av boliglånet (krever ny søknad til banken). Du kan også velge å selge boligen. På Min Side kan du til enhver tid logge deg inn for å se relevant informasjon om boligen, som for eksempel din egenkapital og hva det koster å kjøpe ut Finit.

Du er den skattemessige eieren av boligen og kan selge boligen skattefritt så lenge du har oppfylt boplikten ved å bo i boligen i 12 av de siste 24 månedene før et salg. Vi er opptatt av å beskytte kundene våre hvis boligkjøpet ikke går som planlagt, spesielt ved et boligprisfall. Etter 3 år kan du dermed kjøpe oss ut eller selge boligen, og vi dekker vår andel av et eventuelt tap. Men ikke før, ettersom vi må redusere den kortsiktige markedsrisikoen.

Du kan selge boligen eller kjøpe ut Finit.

Eksempel: Du har kjøpt en bolig for 3 millioner finansiert med et lån på 2 550 000 (85 %), investering fra Finit på 300 000 (10 %), samt at du stilte egenfinansiering på 150 000 (5 %). Tre år senere ønsker du å se hvor mye egenkapital du har i boligen.

Boligprisen i området ditt har steget 3 % i gjennomsnitt siden du kjøpte, så boligen er nå verdt ca. 3 280 000. Du har også betalt 3 år med avdrag så boliglånet har blitt redusert til ca. 2 300 000. Sammen har vi dermed skapt ca. 530 000 i avkastning, og av denne skal vi ha 30 % og du 70 %.

Din egenkapital er din opprinnelige egenfinansiering (150 000), pluss 70 % av avkastningen på 530 000 (371 000), totalt 521 000. Dette tilsvarer en egenkapital på 15,9 % av boligens verdi.

Finit sin egenkapital er den opprinnelige investeringen (300 000), pluss 30 % av avkastningen på 530 000 (159 000), totalt 459 000. Ettersom du har over 15 % egenkapital selv kan du søke banken om å øke boliglånet med dette beløpet slik at du kan kjøpe ut Finit. Du kan også velge å selge boligen for å betale oss ut. Kalkulatoren vår viser hvordan dette fungerer.