Kjøp bolig med Finit

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du enklere kan oppfylle egenkapitalkravet. Da trenger du kun 5 % egenkapital.

Hindret fra å eie din egen bolig?

En stor andel unge mennesker kommer seg ikke inn på boligmarkedet fordi de ikke har hatt mulighet til å spare opp egenkapitalen som kreves (15 % av kjøpesummen). De blir dermed nødt til å leie istedenfor å eie, og går glipp av oppgangen i boligmarkedet og andre fordeler forbundet med å eie sin egen bolig.

Finit ønsker at alle skal få mulighet til å bli boligeiere så lenge de har en sunn og ryddig økonomi.

Vår løsning er å investere opptil 10 % av kjøpesummen slik at du enklere kan oppfylle egenkapitalkravet. Da trenger du bare å stille 5 % egenkapital selv.

Eksempel: Du ønsker å kjøpe en bolig for 3 millioner. Du låner 2.550.000 (85 %) av banken og Finit investerer 300.000 (10 %). Du stiller egenkapital på kr. 150 000,- (5 %). Du har dermed sikret 100 % finansiering og kan kjøpe en bolig for 3 millioner kroner.

Kjøp din første bolig!

Det første du må gjøre er å fylle ut søknadsskjemaet. Når søknaden er godkjent vil du motta et investeringsbevis fra Finit og et finansieringsbevis fra banken. Med dette kan du kjøpe din første bolig!

Vær obs på at vi setter visse krav til boligen du kjøper.

Kjøp ut Finit eller selg boligen

Kostnaden for investeringen fra Finit er avhengig av størrelsen på investeringen du har behov for, samt avkastningen som blir skapt i boligen. Avkastningen i boligen blir skapt på to måter: avdragsbetalingene reduserer lånet og boligprisen stiger (eller faller). Denne avkastningen blir delt mellom Finit og deg på en måte som gjør at du beholder mesteparten.

Hvis du har behov for en 5 % investering skal Finit ha 12,5 % av avkastningen som skapes i boligen, mens du beholder 87,5 %. Har du behov for en 10 % investering skal Finit ha 25 % og du beholder 75 %.

Underveis har du også mulighet til å kjøpe ut Finits investering helt eller delvis, eller å selge boligen hvis du ønsker det. Sjekk hvordan egenkapitalen blir skapt og fordelt i boligkalkulatoren. Du er den skattemessige eieren av boligen og kan selge boligen skattefritt så lange du har oppfylt boplikten ved å bo i boligen i 12 av de siste 24 månedene før et salg.

Vi er opptatt av å beskytte kundene våre hvis boligkjøpet ikke går som planlagt, spesielt ved et boligprisfall. Etter 3 år kan du dermed kjøpe oss ut eller selge boligen, og vi dekker vår andel av et eventuelt tap. Men ikke før, ettersom vi må redusere den kortsiktige markedsrisikoen.

Eksempel: Du har kjøpt en bolig for 3 millioner finansiert med et lån på 2 550 000 (85 %), investering fra Finit på 300 000 (10 %), samt at du stilte egenfinansiering på 150 000 (5 %). Tre år senere ønsker du å se hvor mye egenkapital du har i boligen.

Boligprisen i området ditt har steget 3 % i gjennomsnitt siden du kjøpte, så boligen er nå verdt ca. 3 280 000. Du har også betalt 3 år med avdrag så boliglånet har blitt redusert til ca. 2 300 000. Sammen har vi dermed skapt ca. 530 000 i avkastning, og av denne skal vi ha 25 % og du 75 %.

Din egenkapital er din opprinnelige egenfinansiering (150 000), pluss 75 % av avkastningen på 530 000 (397 500), totalt 547 500. Dette tilsvarer en egenkapital på 16,7 % av boligens verdi.

Finit sin egenkapital er den opprinnelige investeringen (300 000), pluss 25 % av avkastningen på 530 000 (132 500), totalt 432 500. Ettersom du har over 15 % egenkapital selv kan du søke banken om å øke boliglånet med dette beløpet slik at du kan kjøpe ut Finit. Du kan også velge å selge boligen for å betale oss ut. Kalkulatoren vår viser hvordan dette fungerer.

Tilbud tilførstegangs­kjøpere

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du får dekket egenkapitalkravet.

Kostnaden for deg avhenger av størrelsen på investeringen du har behov for, samt avkastningen som blir skapt i boligen via avdrag og prisøkning. Hvis du har behov for en 5 % investering skal Finit ha 12,5 % av avkastning som skapes i boligen. Med en 10 % investering skal Finit ha 25 %. Den øvrige avkastningen er din.

Det er du som står registrert som eier og har bruksrett på boligen. Investeringen har ingen løpende kostnader, men tilbakebetales med avkastning når du selv ønsker det, enten ved at du kjøper oss ut eller selger boligen.

De fleste av våre kunder kan tilbakebetale investeringen når de selv har skapt 15 % egenkapital i boligen, og dermed kan trekke opp boliglånet på nytt for å kjøpe oss ut. Det antas at de fleste vil kunne gjøre det etter 2 til 5 år.

Banken låner deg de resterende 85 % via et boliglån med en 30 års nedbetalingsplan.

Tjenesten
EgenkapitalBoliglån

10 %

Finit investerer opptil 10 % slik at du får dekket egenkapital­kravet.

85 %

Banken låner deg 85 % av kjøpesummen.

25,00 %

Finit sin andel av avkastningen i boligen. NB: Dette er ikke en rente.

ca. 2 %

Boliglånsrente.

Når du selv ønsker

Du gjør opp investeringen når du kjøper ut Finit eller selger boligen.

Løpende ned­betaling

Renter og avdrag betales løpende hver måned.

Nei

Du gir ingen personlig garanti for beløpet Finit investerer.

Ja

Boliglånet garanteres for privat.