En enklere vei inn i bolig­markedet

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan oppfylle egenkapitalkravet. Da trenger du kun 5 % egenkapital.

Boligkjøper ønsker å fullfinansiere boligkjøpet med Finit

Bolig­finansieringen

Du bidrar med mellom 5-10 % av kjøpesummen, mens Finit investerer den øvrige egenkapitalen opp til 15 % slik at du kan oppfylle egenkapitalkravet.

Videre belånes boligen med 85 % boliglån inkl. fellesgjeld fra banken. Med dette er du sikret 100 % finansiering.

Boligen finansieres av deg, Finit og banken

Bolig­kjøpet

Søk finansiering

Du må først søke om en investering fra Finit, så et boliglån fra banken. Blir søknadene innvilget kan boligjakten din starte på Finn.no.

Se eksempel på et søk på Finn ->

Kvalifiser bolig

Du må kvalifisere boligen med Finit før du legger inn et bud for å sjekke at den tilfredsstiller kravene våre. Kvalifiseringen skjer automatisk og de fleste boliger vil godkjennes.

Legg inn bud

Hvis budet blir akseptert avtaler du overtakelse med megler. Banken håndterer finansiering av boligen som ved et vanlig boligkjøp. Finit er passiv i denne prosessen, og overfører investeringen til banken.

Eieforholdet

Når boligen er kjøpt står du som hjemmelshaver (registrert eier) og er den aktive eieren. Men reelt sett er det et sameie, ettersom Finit er en passiv deleier.

Det er du som mottar de fleste rettighetene og pliktene relatert til boligen. Finit bidrar i utgangspunktet kun med investeringen og skal ha tilbake sin andel av avkastningen. Du påtar deg de andre rettighetene og pliktene som er normale for en boligeier, som f.eks. vedlikehold, felleskostnader, strøm og Internett.

Boligkjøperen er hjemmelshaver

Avkastningen i sameiet

Kostnaden for investeringen fra Finit er avhengig av størrelsen på investeringen du har behov for, samt avkastningen som blir skapt i boligen. Avkastningen i boligen blir skapt på to måter: avdragsbetalingene reduserer lånet og boligprisen stiger (eller faller). Denne avkastningen fordeles mellom deg og Finit — du får det aller meste, mens vi tar en mindre del for investingen vår.

Finit skal ha en andel av avkastningen tilsvarende 4 ganger investeringsprosenten. Hvis du har behov for en 10 % investering skal Finit ha 40 % av avkastningen som skapes i boligen, mens du beholder 60 %. Se hvordan egenkapitalen blir skapt og fordelt i boligkalkulatoren.

Kjøper bolig uten nok egenkapital

Bolig­drømmen

Vi vet at du heller vil eie alene enn sammen med oss, så tjenesten er laget for nettopp dette. Du kan gjøre mindre utkjøp underveis hvis du vil det, eller et fullt utkjøp så snart du har opparbeidet deg 15 % egenkapital i boligen. Et fullt utkjøp kan for eksempel finansieres ved et opptrekk av boliglånet (krever ny søknad til banken).

Du kan også velge å selge boligen. På Min Side kan du til enhver tid logge deg inn for å se relevant informasjon om boligen, som for eksempel din egenkapital og hva det koster å kjøpe ut Finit.

Du er den skattemessige eieren av boligen og kan selge boligen skattefritt så lenge du har oppfylt boplikten ved å bo i boligen i 12 av de siste 24 månedene før et salg.

Vi er opptatt av å beskytte kundene våre hvis boligkjøpet ikke går som planlagt, spesielt ved et boligprisfall. Hvis du velger å selge eller kjøpe oss ut, dekker vi vårt eget tap dersom du har bodd i boligen i 3 år. Men ikke før, ettersom vi må redusere den kortsiktige markedsrisikoen.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Når du kjøper bolig med Finit trenger du kun 5 % egenkapital. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital