En enklere vei inn i bolig­markedet

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan oppfylle egenkapitalkravet. Da trenger du kun 5 % egenkapital.

Finansieringsstrukturen med Finit. Egenkapitalen kommer fra deg og Finit, mens resten finansieres av banken

Sikre finansiering til drømmeboligen

Du bidrar med mellom 5-10 % av kjøpesummen, mens Finit investerer den øvrige egenkapitalen opp til 15 % slik at du kan oppfylle egenkapitalkravet.

Videre belånes boligen med 85 % boliglån inkl. fellesgjeld fra banken. Med dette er du sikret 100 % finansiering.

Boligen finansieres av deg, Finit og banken

Gjør et godt boligkjøp med hjelp fra oss

Søk finansiering

Du må først søke om en investering fra Finit, så et boliglån fra banken. Blir søknadene innvilget kan boligjakten din starte på Finn.no.

Se eksempel på et søk på Finn ->

Godkjenn bolig

Når du har funnet en aktuell bolig, hjelper vi deg med å gå gjennom annonsen, salgsoppgaven og tilstandsrapporten for å sikre at alt er i orden.

Legg inn bud

Hvis du vil kjøpe boligen hjelper vi deg i budprosessen for å sikre best mulig pris. Vår erfaring viser at du betaler 5 % mindre for boligen med vår hjelp!

Nyt livet som boligeier

Når boligen er kjøpt står du som hjemmelshaver (registrert eier) og er den aktive eieren. Men reelt sett er det et sameie, ettersom Finit er en passiv deleier.

Det er du som har de fleste rettighetene og pliktene relatert til boligen. Finit bidrar i utgangspunktet kun med investeringen og skal ha en mindre andel av avkastningen når du selger boligen eller kjøper oss ut. Du har de rettighetene og pliktene som er normale for en boligeier, som f.eks. vedlikehold, felleskostnader, strøm og Internett.

Boligkjøperen er hjemmelshaver, altså registrert eier

Bygg egen­kapital sammen med oss

Kostnaden for investeringen fra Finit er avhengig av størrelsen på investeringen du har behov for, samt avkastningen som blir skapt i boligen. Avkastningen i boligen blir skapt på to måter: 1) avdragsbetalingene reduserer lånet og 2) boligprisen stiger (eller faller). Denne avkastningen fordeles mellom deg og Finit — du får det aller meste, mens vi tar en mindre del for investingen vår.

Finit skal ha en andel av avkastningen tilsvarende 4 ganger investeringsprosenten. Hvis du har behov for en 10 % investering skal Finit ha 40 % av avkastningen som skapes i boligen, mens du beholder 60 %. Men hvis du kun har behov for en 5 % investering skal Finit kun ha 20 % av avkastningen som skapes i boligen, mens du beholder 80 %. Og hvis du kjøper oss ut vil vår andel av avkastningen reduseres tilsvarende med andelene du har kjøpt. Se hvordan egenkapitalen blir skapt og fordelt i boligkalkulatoren.

Kjøper bolig uten nok egenkapital

Kjøp oss ut eller selg boligen

Vi vet at du heller vil eie alene enn sammen med oss, så Finit er laget for nettopp dette.

Utkjøp

Når det har gått 1 år fra boligkjøpet kan du kjøpe oss ut når som helst. Når du kjøper oss ut vil vår andel av avkastningen i boligen reduseres tilsvarende med andelene du har kjøpt. Når du har kjøpt oss helt ut, eier du boligen alene.

Du kan gjøre flere mindre utkjøp hvis du ønsker det. Det kan eksempelvis finansieres med sparepenger, feriepenger, arv eller gaver.

Hvis du velger å kjøpe oss ut fullt kan dette også finansieres ved et opptrekk av boliglånet; så snart du har opparbeidet deg 15 % egenkapital kan du søke banken om å øke boliglånet og bruke disse pengene til å kjøpe ut Finit.

På Min Side kan du når som helst logge deg inn for å se hva det koster å kjøpe ut Finit. Prisen er basert på boligverdien, som estimeres løpende.

Salg

Du kan også velge å selge boligen. Det kan du gjøre når som helst og avkastningen beregnes da etter salgsprisen på boligen. På Min Side kan logge deg inn for å se den estimerte verdien av boligen og egenkapitalen din.

Du er den skattemessige eieren av boligen og kan selge boligen skattefritt så lenge du har oppfylt boplikten ved å bo i boligen i 12 av de siste 24 månedene før et salg.

Vi er opptatt av å beskytte kundene våre hvis boligkjøpet ikke går som planlagt, spesielt ved et boligprisfall. Hvis du velger å selge boligen tar vi en del av tapet dersom du har bodd i boligen i 3 år. Men ikke før, ettersom vi må sikre at kundene har et langsiktig perspektiv, og ikke bruker oss til å spekulere i boligmarkedet.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Når du kjøper bolig med Finit trenger du kun 5 % egenkapital. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital