Tilbake til ordboken

Boliglån

Boliglån er den delen av boligkjøpet som banken finansierer, i motsetning til egenkapitalen som kommer fra eierne. Boliglånet utgjør som regel den største delen av finansieringen og innebærer en fast månedlig utgift.

Å kjøpe en bolig er den største investeringen i livet for de fleste. Boligen skal forhåpentligvis tilby et tak over hodet i mange år, og er en eiendel som stort sett stiger i verdi. Det er derfor normalt å finansiere noe av boligkjøpet med et boliglån. Her kan du lese mer om hva banken ser etter hos deg, faktorer som påvirker hvor mye du kan låne, og hvilke forpliktelser et boliglån innebærer.

Når du søker om boliglån, vil banken vurdere din kredittverdighet og evne til å betale tilbake lånet. De vil se etter en sunn økonomi og stabil inntekt fra jobb eller andre inntektskilder. De vil også kreve at du har en viss prosent egenkapital som sikkerhet for et boligprisfall eller manglende betaling av boliglånet.

Hvor mye kan man låne?

Det er tre faktorer som påvirker hvor stort boliglån du kan få: belåningsgrad, gjeldsgrad og betjeningsevne.

Belåningsgrad er den prosentandelen av boligens verdi som banken vil tillate at du kan låne, typisk 85 prosent. En belåningsgrad på 85 prosent betyr at du selv må stille med 15 prosent av kjøpesummen.

Gjeldsgrad er forholdet mellom din totale gjeld og inntekt, og er ofte maksimalt 5 ganger inntekt. Hvis du har en årslønn på kr 500 000, vil du vanligvis kunne låne opptil kr 2 500 000 (5 * 500 000). Hvis du har et studielån på kr 100 000, vil lånebeløpet reduseres med denne summen til kr 2 400 000.

Betjeningsevne er din evne til å betale ned lånet og betale andre normale utgifter basert på din inntekt. Du må ha råd til å betale for alminnelige utgifter som strøm, mat og transport.

Hvis du ikke har klart å spare opp 15 prosent egenkapital kan Finit være et bra alternativ for å komme seg inn på boligmarkedet. Prøv kalkulatoren vår og se hvor mye du kan kjøpe for.

Hva består boliglånet av?

Når du tar opp et boliglån, må du betale renter og avdrag til banken.

Renten er prisen du betaler for å låne pengene, og du kan ofte velge mellom fast eller flytende rente hele eller deler av låneperioden. Rentekostnadene kan utgjøre en betydelig del av de totale kostnadene for boliglånet over tid, og man bør derfor vurdere rentenivået nøye før man inngår en avtale.

Avdrag er den månedlige nedbetalingen av lånet. Betaling av avdrag reduserer det utestående lånebeløpet.

Renter og avdrag utgjør sammen de månedlige utgiftene for boliglånet ditt.

Husk at det kan tilkomme ekstra kostnader knyttet til boliglånet, som termingebyr og lignende. Dette varierer avhengig av bank og lånetype.

Boliglån er en stor økonomisk forpliktelse, og det er viktig å ha en realistisk plan for hvordan du skal betjene lånet.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital