Tilbake til ordboken

Avdrag

Avdrag er nedbetaling av boliglånet og betales månedlig til banken. Avdragene reduserer det utestående lånebeløpet og utgjør sammen med rentene det totale terminbeløpet.

Avdrag er en nedbetaling som gjøres hver måned for å redusere boliglånet. Avdragsbetalingene fører til at det utestående lånebeløpet reduseres og det bygges mer egenkapital i boligen (sammen med eventuell prisøkning på boligen).

Størrelsen på avdragene du betaler på boliglånet bestemmes hovedsakelig av tre faktorer:

  1. Lånebeløpet: Jo større boliglån man tar opp, jo mer avdrag må man betale hver måned. Dette skyldes at avdragene er en prosentandel av det opprinnelige lånebeløpet. Hvis man tar opp et stort lån for å kjøpe en dyr bolig, vil avdragene være høyere enn hvis man tar opp et mindre lån for å kjøpe en billigere bolig.
  2. Nedbetalingstid: Nedbetalingstiden påvirker også hvor mye avdrag man må betale hver måned. Jo lengre nedbetalingstid, jo lavere blir avdragene hver måned. Det er vanlig med en nedbetalingstid på mellom 20 og 30 år.
  3. Lånetype: Med et serielån betaler man ned på lånet i faste avdrag hver måned, og dermed reduseres gjelden gradvis over tid. Dette betyr at terminbeløpet er høyere i starten av låneperioden, men så reduseres rentekostnadene etter hvert som gjelden blir mindre, så det totale månedlige beløpet du betaler til banken blir mindre. Med et annuitetslån betaler man derimot en fast sum hver måned, som inkluderer både avdrag og renter. Det betyr at avdragene er lave i starten av låneperioden, og deretter øker etter hvert som lånet blir mindre.
Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital