Tilbake til ordboken

Utgifter

Utgifter inkluderer alle faste og variable kostnader som må betales hver måned. Dette inkluderer personlige utgifter, husholdningsutgifter, boutgifter og diverse utgifter.

Når man skal planlegge privatøkonomien, er det viktig å ha kontroll på utgiftene. Disse kan grovt sett deles inn i fire kategorier:

  • Personlige utgifter: Dette inkluderer alle utgifter som er direkte relatert til den enkelte personen, for eksempel mat og drikke, klær og sko, personlig pleie, transport og fritidsaktiviteter. Disse utgiftene vil variere fra person til person, avhengig av livsstil og behov.
  • Husholdningsutgifter: Dette inkluderer alle utgifter knyttet til det daglige livet i en husholdning, som husholdningsartikler, andre dagligvarer, møbler, mediebruk og fritid, bilkostnader, barnehage og aktivitetsskole (SFO). Disse utgiftene vil variere avhengig av hvem og hva som er en del av husholdningen.
  • Boutgifter: Dette inkluderer alle kostnader knyttet til boligen, som renter og avdragboliglånet, felleskostnader, strøm, forsikring og kommunale avgifter.
  • Diverse utgifter: Dette inkluderer alle andre utgifter som kan oppstå, som helsekostnader, gaver, ferier, utdannelse og andre uforutsette utgifter. Det inkluderer også betjening av andre lån, for eksempel studielån, billån eller kreditt/forbrukslån.

Disse fire postene utgjør de vanlige utgiftene som en privatperson kan ha i løpet av en måned. Det er viktig å ha en oversikt over disse utgiftene for å kunne lage et realistisk budsjett og for å sikre at man har tilstrekkelig midler til å dekke alle utgiftene.

Når en bank vurderer å gi deg et boliglån, må de evaluere din økonomiske evne til å håndtere de tilknyttede forpliktelsene, i samsvar med utlånsforskriften. Dette inkluderer å vurdere om din økonomi tåler utgiftene forbundet med boliglånet, samt alle utgiftene definert ovenfor.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital