Tilbake til ordboken

Dokumentavgift

Dokumentavgiften utgjør 2,5 prosent av kjøpesummen og er en omkostning som skal betales til staten når man kjøper selveierbolig. Hvis man kjøper andelsbolig, slipper man å betale dokumentavgift.

Dokumentavgiften er en avgift som beregnes på grunnlag av kjøpesummen, og den må betales ved kjøp av fast eiendom i Norge. Det er en engangsavgift som betales av boligkjøperen til staten.

Dokumentavgiften er på 2,5 prosent av kjøpesummen. Det betyr at hvis man kjøper en bolig til kr 3 millioner, utgjør dokumentavgiften kr 75 000.

Dokumentavgiften ikke gjelder for kjøp av andelsboliger ettersom det da er borettslaget som eier selve boligen. Mange velger derfor å kjøpe en andelsbolig for å slippe dokumentavgiften.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital