Tilbake til ordboken

Fellesgjeld

Fellesgjeld er lån som er knyttet til et borettslag eller sameie, og utgjør fellesskapets gjeld. Boligens andel av fellesgjelden, sammen med boliglånet, utgjør total belåningsgrad på den spesifikke boligen.

Fellesgjeld er lån som er knyttet til et borettslag eller sameie, og er dermed fellesskapets gjeld. Fellesgjeld er normalt, spesielt for andelsleiligheter.

Fellesgjeld brukes ofte til å finansiere byggekostnadene i nye prosjekter eller felleskostnader i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av eiendommen. Fellesgjelden er vanligvis sikret med pant i eiendommen, og som boligeier er man ansvarlig for å betale sin andel av gjelden i tillegg til månedlige felleskostnader.

Fellesgjeld kan være en fordel for boligeiere, spesielt når det kommer til vedlikehold og oppgraderinger som krever større investeringer. Ettersom gjelden er delt mellom alle boligeiere i borettslaget eller sameiet, vil kostnadene være lavere enn om hver enkelt boligeier skulle finansiert vedlikehold og oppgraderinger på egen hånd. Det kan da også finansieres med gjeld og betales tilbake over tid, og ikke som en engangskostnad.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at fellesgjeld justeres for ved kjøp av boligen. Hvis boligen eksempelvis er verdt kr 4 millioner og det er kr 1 million i fellesgjeld vil dette bli justert for når boligen kjøpes, slik at det kun betales kr 3 millioner til selger. Hvis det er fellesgjeld på boligen vil lånet bestå av to komponenter; både fellesgjelden i borrettslaget og boliglånet fra banken, som til sammen maksimalt kan utgjøre 85 prosent av boligens verdi.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Når du kjøper bolig med Finit trenger du kun 5 % egenkapital. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital