Tilbake til ordboken

Avkastning

Avkastning er den fortjenesten som boligeiere får fra et boligkjøp. Med Finit betyr avkastning den samlede fortjenesten som oppstår i sameiet mellom deg og Finit. Dette inkluderer både avdragsbetalingene og prisendringen på boligen.

Å eie en bolig er unikt fordi du bygger egenkapital på to måter; avdragsbetalingene reduserer boliglånet, og boligprisen kan stige (eller falle). Dette gjør det mulig for de fleste å bygge egenkapital i boligen og viser at boligeierskap kan være en bedre økonomisk beslutning enn å leie en bolig.

Avkastningen i boligen er altså endringen i egenkapitalen siden kjøpet. Egenkapitalen kan endres på to måter:

  • Boligverdien (prisestimatet) økes eller reduseres
  • Du betaler ned boliglånet (avdrag) regelmessig

Med Finit er det to eiere av boligen: du og Finit. Du er den aktive eieren, og Finit er den passive eieren. Du har de fleste rettighetene og pliktene knyttet til boligen, mens Finit kun har økonomiske rettigheter i boligen. Av denne får du også mesteparten av avkastningen som skapes i sameiet.

La oss først se på avkastningen i sameiet:

Sammen bidrar vi kun med 15% av kjøpesummen, og resten finansieres av banken. Som eiere skaper vi likevel en avkastning på hele boligen, som igjen skal fordeles mellom oss. La oss ta et eksempel.

Vi har kjøpt en bolig for kr 3 000 000 finansiert med et lån på kr 2 550 000 (85 %), en investering fra Finit på kr 300 000 (10 %), samt at du har stilt egenfinansiering på kr 150 000 (5 %). Tre år senere ønsker vi å se hvor mye avkastning som er skapt i sameiet. Boligprisen i området har steget med 3 % i gjennomsnitt siden vi kjøpte, så boligen er nå verdt ca. kr 3 278 000. Du har også betalt avdrag i 3 år, slik at boliglånet nå er redusert til ca. kr 2 300 000. Det betyr at sameiet har skapt kr 533 000 i avkastning, som er summen av priseffekten på kr 278 000 og avdragseffekten på kr 255 000.

Så kan vi se hva det betyr for deg og Finit:

Finit har rett på en andel av avkastningen tilsvarende 4 ganger investeringsprosenten. I scenarioet ovenfor så stilte du kun med 5 % egenfinansiering og Finit stilte med en 10 % investering, og Finit skal dermed ha 40 prosent (4 ganger investeringsprosenten) av avkastningen som skapes i sameiet. Du beholder de øvrige 60 prosentene.

Det betyr at Finit har krav på sin opprinnelige investering (kr 300 000) samt 40 % av priseffekten (kr 111 000) og avdragseffekten (kr 102 000), totalt kr 513 000. Mens du har krav på din opprinnelige egenfinansiering (kr 150 000) samt 60 % av priseffekten (167 000) og avdragseffekten (153 000), totalt kr 470 000.

Men hvis du eksempelvis bidrar med 10 % egenfinansiering (dobbelt så mye), og Finit kun trenger å stille med en 5 % investering, så skal Finit kun ha 20 prosent av avkastningen i sameiet og du beholder de øvrige 80 prosentene. Så vi er fleksible ut ifra hvor mye du behøver fra oss.

Hvis verdien på boligen faller deles tapet mellom oss på samme måte som avkastningen skal deles. Eksempelvis hvis du har krav på 60 % av avkastningen (når vi investerer 10 % av kjøpesummen) så reduseres din andel av egenkapitalen med 60 % i en eventuell tapssituasjon. Husk at Finit tar kun del i tapet dersom boligen selges. Dersom du velger å kjøpe oss ut skal vi ha tilbake minimum beløpet vi investerte.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital