Tilbake til artikler

Hvorfor bør man eie bolig?

Å eie en bolig er en drøm for mange mennesker. Det er noe spesielt med å ha et sted å kalle hjem, et sted som er ditt eget. Men det er mer enn bare følelser involvert. Å eie en bolig kan ha betydelige fordeler, både økonomiske og følelsesmessige.

I denne artikkelen skal vi utforske hvorfor det er en god idé å eie egen bolig og hvordan det kan påvirke livet ditt på flere måter.

Noen av fordelene ved å eie sin egen bolig inkluderer:

  • Økonomisk stabilitet og oppbygging av egenkapital
  • Store skattefordeler ved å eie bolig
  • Stabilitet og tilpasningsmuligheter
  • Beskyttelse mot økninger i husleie
  • Følelsesmessige fordeler og stolthet

Økonomisk stabilitet og oppbygging av egenkapital

Å eie bolig gir økonomisk stabilitet og muligheten til å bygge egenkapital over tid. Boligprisene har historisk sett økt, og det kan bety en langsiktig økonomisk gevinst for boligeiere. I tillegg gir også avdrag på boliglånet deg muligheten til å bygge egenkapital. Boligen din kan dermed fungere som en sparebøsse, som kan være nyttig senere i livet for å finansiere andre prosjekter, kjøpe større bolig eller nyte pensjonstilværelsen.

Dessverre kan det være vanskelig for mange å komme seg inn på boligmarkedet. Det er for eksempel ikke enkelt å få et boliglån uten egenkapital. Hvis du ikke har hatt mulighet til å spare opp nok penger, finnes det heldigvis noen alternativer. Vi har skrevet en omfattende artikkel som omtaler alle mulighetene du har dersom du mangler egenkapital til boligkjøpet. Vi omtaler alt fra sparing og lån, til alternative boligkjøpsmodeller som leie-til-eie og Finit Egenkapital.

Store skattefordeler ved å eie bolig

I Norge er det mange skattefordeler knyttet til boligeierskap, da mye av velferdsstaten er bygget på prinsippet om at alle skal eie sin egen bolig. Når det gjelder boliglånet, får du et skattefradrag på 22 prosent av rentekostnadene. Dette betyr at de effektive rentekostnadene reduseres betydelig.

En annen stor fordel er at gevinsten ved salg av boligen er skattefri dersom du har bodd i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene. Dette gjør det mulig å realisere en gevinst ved salg uten å måtte betale skatt på den. Det er verdt å merke seg at gevinsten ved salg av andre investeringer vanligvis skattlegges med 37,8 prosent. Videre kan du leie ut inntil halvparten av boligen skattefritt.

Til slutt, når det gjelder beregning av formueskatt, får primærboliger en verdsettelsesrabatt på 75 prosent. Dette betyr at svært få betaler formueskatt på sin primærbolig.

Stabilitet og tilpasningsmuligheter

Eierskap til en bolig kan gi stabilitet og tilhørighet. Du har et trygt sted å komme hjem til hver dag og kan bygge sterke bånd til nabolaget ditt. I tillegg har du muligheten til å tilpasse boligen etter dine ønsker og behov. Fra å male veggene i dine favorittfarger til å gjøre større ombygginger, kan du virkelig gjøre boligen til din egen.

Hvis du leier en bolige er det derimot ikke sikkert at du får lov til å tilpasse boligen etter egne ønsker og behov.

Beskyttelse mot økninger i husleie

Å eie bolig gir deg beskyttelse mot leieøkninger som ofte skjer i leiemarkedet. Du har mer kontroll over dine månedlige utgifter, spesielt etter hvert som boliglånet reduseres og rentekostnadene dermed gradvis faller. Du har også mer fleksibilitet med bokostnadene dine ettersom du kan be om avdragsfrihet hvis økonomien blir veldig stram. Dette gir deg økonomisk forutsigbarhet og kan hjelpe deg med å planlegge bedre for fremtidige utgifter.

Følelsesmessige fordeler og stolthet

Eierskap til en bolig gir følelsesmessige fordeler som ikke kan måles i penger. Du har en følelse av stolthet og tilfredshet med å ha et sted du kan kalle ditt eget hjem. Boligeierskap gir også en følelse av trygghet og frihet til å uttrykke deg selv gjennom interiørvalg og personlig stil.

For å oppsummere gir boligeierskap en rekke fordeler på både økonomisk og følelsesmessig nivå. Det gir økonomisk stabilitet, mulighet til å bygge egenkapital i egen bolig, og beskyttelse mot leieøkninger. Samtidig gir det en følelse av stabilitet, tilhørighet, og frihet til å sette ditt eget preg på boligen.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital