Tilbake til ordboken

Skatt

Skatt er en avgift som pålegges av staten eller lokale myndigheter og utgjør en viktig faktor å vurdere når man kjøper en bolig.

Det er flere skatteregler knyttet til kjøp, eierskap og salg av bolig som kan ha innvirkning på de totale kostnadene knyttet til boligen. De 4 viktigste er dokumentavgift, formueskatt, eiendomsskatt og skatt ved salg av bolig.

Når man kjøper boligen, kan det påløpe dokumentavgift. Dette er en avgift som betales til staten ved tinglysing av hjemmelen til boligen (eierskifte), og den tilsvarer 2,5 prosent av kjøpesummen. Det er viktig å merke seg at dokumentavgiften ikke gjelder for kjøp av andelsboliger.

I eierperioden kan det påløpe formueskatt og/eller eiendomsskatt. Formuesskatt er en årlig skatt på nettoformue, og dette inkluderer også verdien av boligen din, fratrukket fordringer på boligen, som for eksempel boliglånet. Ved beregning av boligens skattemessige verdi tilkommer det en verdsettelsesrabatt på 75 prosent for primærboliger (opptil kr 10 millioner) som gjør at de færreste betaler formueskatt på sin primærbolig.

Eiendomsskatt er en årlig kommunal skatt som er basert på verdien av boligen. Skatten varierer fra kommune til kommune, og noen kommuner har ingen eiendomsskatt i det hele tatt. Vanligvis er eiendomsskatten på mellom 2 og 7 promille av boligverdien, men med et bunnfradrag.

Det kan også påløpe skatt på gevinst ved salg av bolig. Men du kan selge skattefritt dersom du har oppfylt boplikten ved å bo i boligen i 12 av de siste 24 månedene før et salg. Hvis du selger før du har oppfylt boplikten må du betale 22 prosent skatt av gevinsten, og eventuelle tap er fradragsberettiget.

Selv om det er mange skatter å ta hensyn til, er primærboliger beskattet moderat i Norge. Den største skattekostnaden for de fleste er dokumentavgiften (med mindre de kjøper andelsbolig).

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital