Tilbake til ordboken

Inntekt

Inntekt er hovedsakelig lønn fra arbeidsgiver, men annen stabil inntekt kan også inkluderes.

Inntekt spiller en viktig rolle når man vurderer å kjøpe bolig. Som privatperson må man ha tilstrekkelig inntekt til å kunne betale avdrag og renter på et boliglån, andre faste utgifter knyttet til boligen, og normale levekostnader.

Inntekten kan bestå av ulike former for betaling eller inntjening som du mottar. Dette kan være lønn fra arbeidsgiver, andre deltidsjobber, pensjonsutbetalinger, aksjeutbytte eller annen form for inntekt. Når det gjelder boligkjøp, vil banken kreve dokumentasjon på inntekten din for å kunne vurdere din betjeningsevne og hvor stort boliglån du kan få. Dette kan inkludere lønnsslipper, skattemeldinger og eventuelle andre dokumenter som viser hva du har tjent og hva du har til rådighet for å betjene et lån. Denne informasjonen deler du automatisk med banken via en samtykkebasert lånesøknad.

Inntektskvalitet er et annet element som ofte er mindre diskutert. Dette refererer til hvor sikker og stabil inntekten er. En jobb med høy inntektskvalitet vil for eksempel inkludere fast ansettelse, stabil inntekt, lang ansiennitet og gode arbeidsvilkår. En jobb med lav inntektskvalitet kan bety midlertidige eller usikre arbeidskontrakter, dårlig jobbsikkerhet og lav eller varierende lønn. Inntektskvaliteten kan påvirke bankens vurdering av hvor mye lån du kan ta opp, og det er derfor viktig å ha en stabil og sikker inntekt når du skal søke om boliglån.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital