Tilbake til ordboken

Egenfinansiering

Egenfinansiering er den egenkapitalen som du bidrar med, som sammen med investeringen fra Finit utgjør den totale egenkapitalen til boligkjøpet.

Egenfinansieringen er den delen av kjøpesummen som boligkjøperen kommer med selv.

Når man kjøper bolig med Finit kommer egenkapitalen fra to parter, og det er viktig å skille kapitalen i to ettersom partene har ulike rettigheter og plikter knyttet til seg.

Det er du som bidrar med egenfinansieringen og er den aktive eieren av boligen. Det betyr at du, som følge av at du bidro med egenfinansieringen, har flere rettigheter og plikter knyttet til sameiet. Du får blant annet en større andel av avkastningen som skapes og har bruksrett på boligen, men du er også ansvarlig for å betjene alle utgiftene og vedlikeholde boligen.

Finit bidrar med investeringen og er en passiv rettighetshaver i boligen. Det betyr at vi, som følge av at vi bidrar med investeringen, har rett til en del av avkastningen som skapes. Men vi har ingen andre rettigheter eller plikter utover dette.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Når du kjøper bolig med Finit trenger du kun 5 % egenkapital. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital