Tilbake til ordboken

Egenfinansiering

Egenfinansiering er den delen av finansieringen som du bidrar med selv. Sammen med investeringen fra Finit utgjør dette den opprinnelige egenkapitalen til boligkjøpet.

Egenfinansieringen er den delen av kjøpesummen som boligkjøperen kommer med selv.

Når man kjøper bolig med Finit kommer denne egenkapitalen fra to parter, og det er viktig å skille kapitalen i to ettersom partene har ulike rettigheter og plikter knyttet til seg.

Det er du som bidrar med egenfinansieringen og er den aktive eieren av boligen. Det betyr at du, som følge av at du bidro med egenfinansieringen, har flere rettigheter og plikter knyttet til sameiet. Du får blant annet en større andel av avkastningen som skapes og har bruksrett på boligen, men du er også ansvarlig for å betjene alle utgiftene og vedlikeholde boligen.

Finit bidrar med investeringen og er en passiv rettighetshaver i boligen. Det betyr at vi, som følge av at vi bidrar med investeringen, har rett til en del av avkastningen som skapes. Men vi har ingen andre rettigheter eller plikter utover dette.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital