Tilbake til artikler

Kan man låne egenkapital til boliglån?

Det er mulig å låne egenkapital til boligkjøpet. En slik lånefinansiering av egenkapitalen kan være relevant dersom du ikke har tilstrekkelig med egne midler for å få et boliglån, eller dersom du ønsker å kjøpe for en høyere sum.

Egenkapital er den delen av kjøpesummen som kjøperen må bidra med selv. Bankene krever vanligvis at du har en viss mengde egenkapital, tilsvarende 15 % av boligens verdi, for å få innvilget et boliglån.

Hvis du for eksempel ønsker å kjøpe en bolig til 3 millioner kroner trenger du altså selv å stille med kr 450 000 (15 %).

Hvis du ikke har tilstrekkelig med penger, er det mulig søke om å låne denne delen av kjøpesummen. Noen av mulighetene inkluderer:

  1. Banklån: Du kan søke om et personlig lån fra en bank eller annen långiver.
  2. Familielån: Du kan be om økonomisk støtte fra familie eller venner.
  3. Boliglån med pant i annen eiendom: Hvis kjøperen allerede eier en annen eiendom, kan de søke om et boliglån med pant i denne eiendommen for å finansiere egenkapitalen til det nye boligkjøpet.

Bør man låne egenkapital?

Det er viktig å merke seg at å låne egenkapital kan øke den totale gjelden og påvirke den økonomiske situasjonen din. Bankene krever vanligvis at den totale gjelden din ikke skal utgjøre mer enn 5 ganger inntekten din. Med andre ord: å låne mer penger vil i de fleste tilfeller redusere beløpet du kan få i boliglån tilsvarende, og da er du like langt.

Hvis du for eksempel tjener kr 500 000 i året, skal samlet gjeld ikke utgjøre mer enn kr 2,5 millioner (5 * kr 500 000). Uten annen gjeld vil du altså vanligvis kunne låne kr 2,5 millioner.

Men hvis du i tillegg tar opp et banklån på 100 000 kroner, kan du kun låne 2,4 millioner til boligkjøpet for at den totale gjelden din skal holde seg under eller lik 5 ganger inntekt. Kjøpekraften din er uforandret!

Hvis du derimot låner penger fra venner, foreldre eller andre familiemedlemmer, vil ikke denne gjelden inngå i regnestykket. Men det er en gråsone, for i teorien skal all gjeld inkluderes i beregningen!

Før var det mange som lånte penger til egenkapitalen via et forbrukslån eller kredittkort som ikke var sikret med pant i boligen, men den muligheten ble borte for noen år siden med innføringen av gjeldsregisteret. Det er uansett ikke lurt å påta seg dyr gjeld for å finansiere egenkapitalen.

Heldigvis finnes det flere løsninger for de som ikke har hatt mulighet til å spare opp nok penger. Les vår utfyllende artikkel om hvilke muligheter du har dersom du mangler egenkapital til boligkjøpet.

Å ta opp enda et lån i tillegg til boliglånet er altså ikke nødvendigvis det smarteste valget. Oppsummert kan vi si at noen av ulempene med å låne egenkapital inkluderer:

  1. Totalsummen du kan kjøpe for vil ikke nødvendigvis øke: Som forklart ovenfor vil et ekstra lån i mange tilfeller føre til et mindre boliglån.
  2. Økt gjeldsbelastning: Ved å låne egenkapital øker du den totale gjelden din. Dette kan påvirke din økonomiske fleksibilitet og evne til å takle fremtidige økonomiske utfordringer. Høy gjeldsbelastning kan også påvirke lånesøknader for andre lån eller kredittprodukter, da bankene vurderer din totale økonomiske situasjon.
  3. Økte lånekostnader: Å låne egenkapital betyr at du må betale renter og avdrag, og muligens også gebyrer på det lånte beløpet. Dette fører til økte totale kostnader for boliglånet ditt over tid.
  4. Risiko for prisfall: Hvis det blir prisfall i boligmarkedet, kan det føre til at verdien på boligen din synker. Dette kan bety at du har mindre egenkapital enn forventet, og lånet ditt kan bli høyere i forhold til boligverdien. Dette kan gi økt risiko for negative økonomiske konsekvenser hvis du for eksempel må selge boligen.
  5. Renterisiko: Hvis du låner egenkapital med en flytende rente, kan renten endre seg over tid. Dette kan føre til økte månedlige utgifter og høyere rentekostnader.
  6. Avhengighet av ekstra lån: Ved å låne egenkapital blir du avhengig av ytterligere lånefinansiering, noe som kan begrense din økonomiske fleksibilitet på lang sikt. Du må være i stand til å håndtere både boliglånet og lånet for egenkapital samtidig.

Hvis du mangler egenkapital kan du sjekke ut Finit. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen så du kan kjøpe en bolig med kun 5 % egenkapital. Selv om Finit investerer i boligen, er du alene oppført som eier og bestemmer over boligen.

Investeringen fra Finit er ikke et lån, så den medfører ingen renter, avdrag eller andre løpende utgifter. Finit får kun betalt når du velger å kjøpe dem ut eller selge boligen.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital