Tilbake til ordboken

Felleskostnader

Felleskostnader er kostnader som beboere i et sameie eller borettslag betaler for å dekke fellesskapets kostnader. Dette kan inkludere vedlikehold og drift av fellesarealer, renhold, snømåking, oppvarming og vann. I tillegg kan felleskostnader omfatte utgifter til reparasjoner og oppgraderinger av bygningens eksteriør og infrastruktur som heiser og tak.

Summen hver beboer betaler bestemmes ofte av boligens størrelse eller andel av eiendommen, og detaljene reguleres gjennom vedtektene. Felleskostnader betales vanligvis månedlig og beløpet skal opplyses om i Finn-annonsen og i salgsoppgaven.

Ettersom fellesgjelden ofte nedbetales via felleskostnadene, kan det være høyere felleskostnader knyttet til en bolig med høy fellesgjeld. Dette er ikke nødvendigvis negativt; hvis en del av gjelden din er fellesgjeld, tar du opp et mindre boliglån og betaler dermed mindre avdrag og renter til boliglånsbanken. Du kan lese mer om fellesgjeld her.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital