Boligkalkulator

Beløpet du får fra Finit er ikke et lån. Du betaler ikke renter og avdrag på investeringen du får fra oss. Så hvordan funker det egentlig?

Hvert år skapes det mer egenkapital i boligen ved at du betaler ned på lånet og boligprisen eventuelt stiger. Denne avkastningen fordeles mellom deg og Finit — du får det aller meste, mens vi tar en mindre del for investingen vår.

Boligfinansiering

Fordeling av avkastningen

60 % Din andel
40 % Finits andel

Resultat etter

Medårlig prisvekst
Boligverdi
kr 3 278 181
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 513 272
Din egenkapital
kr 469 909
14 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000
Ingen prisvekst
0 % årlig prisendring
Boligverdi
kr 3 000 000
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 402 000
Din egenkapital
kr 303 000
10 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000
Gjennomsnittlig prisvekst
5 % årlig prisvekst
Boligverdi
kr 3 472 875
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 591 150
Din egenkapital
kr 586 725
17 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000
Stort prisfall
-20 % totalt prisfall
Boligverdi
kr 2 400 000
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 105 000
Din egenkapital
kr 0
0 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000