Kjøp bolig med Finit!

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du enklere kan oppfylle egenkapitalkravet. Da trenger du kun 5 % egenkapital.

Boligfinansiering

Fordeling av avkastningen

70 % Din andel
30 % Finits andel

Resultat etter

Medårlig prisvekst
Boligverdi
kr 3 278 181
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 459 954
Din egenkapital
kr 523 227
16 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000
Ingen prisvekst
0 % årlig prisendring
Boligverdi
kr 3 000 000
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 376 500
Din egenkapital
kr 328 500
11 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000
Gjennomsnittlig prisvekst
5 % årlig prisvekst
Boligverdi
kr 3 472 875
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 518 363
Din egenkapital
kr 659 513
19 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000
Stort prisfall
-20 % totalt prisfall
Boligverdi
kr 2 400 000
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 105 000
Din egenkapital
kr 0
0 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000