Kjøp bolig med Finit

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du enklere kan oppfylle egenkapitalkravet. Da trenger du kun 5 % egenkapital.

Boligfinansiering

Finits investering
kr 300 000
Din egenfinansiering
kr 150 000
Boliglån inkl. fellesgjeld
kr 2 550 000
= Kjøpesum
kr 3 000 000

Fordeling av avkastningen

75 % Din andel
25 % Finits andel

Resultat etter

Medårlig prisvekst
Boligverdi
kr 3 278 181
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 433 295
Din egenkapital
kr 549 886
17 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000
Ingen prisvekst
0 % årlig prisendring
Boligverdi
kr 3 000 000
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 363 750
Din egenkapital
kr 341 250
11 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000
Gjennomsnittlig prisvekst
5 % årlig prisvekst
Boligverdi
kr 3 472 875
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 481 969
Din egenkapital
kr 695 906
20 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000
Stort prisfall
-20 % totalt prisfall
Boligverdi
kr 2 400 000
Boliglån
kr 2 295 000
Finits egenkapital
kr 105 000
Din egenkapital
kr 0
0 % av boligverdi
Avdrag betalt
kr 255 000