Tilbake til ordboken

Salgskostnader

Salgskostnader er omkostninger som påløper når man selger en bolig. Dette inkluderer kostnader for megler, markedsføring av boligen og andre kostnader.

Selv om det ofte er lønnsomt å eie en bolig over tid, er det også viktig å være oppmerksom på kostnadene som kan påløpe ved et eventuelt salg. Her er en liste over de største kostnadene knyttet til salg:

  • Meglerkostnader: Ved salg av bolig vil man normalt engasjere en eiendomsmegler. Meglerens honorar er gjerne et sted mellom 0,8 til 1,5 prosent av salgssummen, avhengig av boligverdien. Honoraret er ofte større hvis boligen er mindre, og vice versa (slik at totalt kronebeløp ikke varierer altfor mye).
  • Markedsføringskostnader: Megleren vil også ta seg av markedsføringen av boligen. Dette kan innebære annonsering på Finn.no, andre nettsider, aviser eller lignende. I tillegg vil det som regel komme kostnader for fotografering, styling og visning. Dette inngår ofte i en markedspakke fra eiendomsmegleren, så alt blir fakturert samtidig og trekkes ved oppgjøret fra boligsalget.
  • Andre kostnader: Det kan også påløpe andre kostnader, som for eksempel utbedringer og vedlikehold som bør utføres før salg, boligselgerforsikring og flyttekostnader.

Ofte vil salgskostnadene komme på ca. kr 100 000. Det kan derfor være lurt å sette av en del av gevinsten fra eierskapet til å dekke eventuelle salgskostnader, og det kan være en god idé å innhente tilbud fra flere eiendomsmeglere for å sammenligne pris og tjenester.

Mangler du egenkapital?

Finit tilbyr en enklere vei inn i boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital.

Vi investerer opptil 10 % av kjøpesummen slik at du kan kjøpe bolig med 5 % egenkapital.

Vi hjelper deg med egenkapitalen

Med Finit deleie trenger du kun 5 % egenkapital for å kjøpe bolig. Finit investerer opptil 10 % av kjøpesummen. Søknaden tar 5 minutter og er helt uforpliktende.

Fornøyd boligeier med nok egenkapital