Boligkjøps­modellen

Finit er en enkel og billig inngangsbillett til boligmarkedet.

Boligfinansieringen

Du bidrar med mellom 5 - 10 %, mens Finit investerer den øvrige egenkapitalen opp til 15 % slik at du kan oppfylle egenkapitalkravet. Videre belånes boligen med 85 % boliglån inkl. fellesgjeld fra banken.

Med dette er du sikret 100 % finansiering.

Boligen ved hjelp av boliglånet, din egenfinansiering, og Finits investering.

Boligkjøpet

Du må først søke om en investering fra Finit, så et boliglån fra banken. Med et investeringsbevis fra Finit og finansieringsbevis fra banken kan du begynne å lete etter bolig på Finn.no. Det er du som går på visning og legger inn bud på boligen.

Men du må kvalifisere boligen på Min Side før du legger inn et bindende bud for å sjekke at den tilfredsstiller kjøpskriteriene. Du kan kvalifisere mange boliger samtidig og de aller fleste vil kvalifisere.

Hvis budet ditt blir akseptert avtaler du overtakelse med megler og selger av leiligheten. Det er du som overtar boligen. Banken håndterer finansiering av boligen sammen med megler som ved et vanlig boligkjøp. Finit er passiv i denne prosessen, men overfører investeringen til banken i tråd med avtalen.

Søk etter bolig på Finn.no

Eierforholdet

Når boligen er kjøpt står du som hjemmelshaver (registrert eier) og er den aktive eieren. Men reelt sett er det et sameie ettersom Finit er en passiv eier.

Det er du som mottar de fleste rettighetene og pliktene relatert til boligen. Finit bidrar i utgangspunktet kun med investeringen og skal ha tilbake sin andel av avkastningen. Du påtar deg de andre rettighetene og pliktene som er normale for en boligeier.

Ta en titt på tabellen for å se hvordan rettighetene og pliktene fordeler seg mellom deg og Finit.

ForpliktelseDuFinit
Investering
Egenfinansiering
Vedlikehold
Oppussing
Felleskostnader
Boliglån
Strøm
TV/Internett
Innboforsikring
Boligkjøperforsikring
Boligselgerforsikring
Omkostninger ved kjøp
Omkostninger ved salg

Avkastningen i sameiet

Avkastningen i sameiet genereres gjennom avdragsbetalingene dine og prisutviklingen på boligen. Denne avkastningen blir delt mellom deg og Finit på en måte som gjør at du beholder mesteparten.

Hvis du har behov for en 5 % investering skal Finit ha 12,5 % av avkastningen som skapes i boligen, mens du beholder 87,5 %. Har du behov for en 10 % investering skal Finit ha 25 % og du beholder 75 %.

Finit har krav på sin opprinnelige investering, pluss sin andel av avkastningen. Du har krav på din opprinnelige egenfinansiering, pluss din andel av avkastningen.

Hvordan avkastningen fordeles mellom Finit og deg.

Boligdrømmen

Vi vet at du heller vil eie alene enn sammen med oss, så boligkjøpsmodellen er laget for nettopp dette. Du kan velge å kjøpe oss ut så snart du har opparbeidet deg 15 % egenkapital i boligen. Du kan også gjøre mindre utkjøp underveis hvis du vil det, eller et fullt utkjøp. Et fullt utkjøp kan for eksempel finansieres ved et opptrekk av boliglånet (krever ny søknad til banken). Du kan også velge å selge boligen.

På Min Side kan du til enhver tid logge deg inn for å se relevant informasjon om boligen, som for eksempel din egenkapital og hva det koster å kjøpe ut Finit.